BỘ CỐC PHA LÊ NACHTMANN BOSSA NOVA 18 MÓN

3.150.000

– Set gồm:

  • 6 cốc pha lê 245ml
  • 6 cốc pha lê 295 ml
  • 6 cốc pha lê 375ml

còn 30 hàng

So sánh