Cân Điện Tử Caso 3267 Kitchen EcoMaster

700.000

  • Thiết kế đặc biệt phẳng và nhỏ gọn
  • Đơn vị cân: gam, oz, nước tính bằng ml, sữa tính bằng ml.
  • Trọng lượng: 320g
  • Kích thước 18.5 x 19.5 x 3cm.
So sánh