CHAI LÀM BÓNG FINISH 750ML

220.000

  • Đảm bảo các món ăn rạng rỡ và khô hơn.
  • Chống lại giọt nước, vết bẩn và mạng che mặt.
  • Cho phép nước thoát đều từ các bề mặt để có kết quả tốt nhất.
  • Cho tới 150 lần rửa.
  • Để có hiệu suất máy rửa chén tốt hơn, hãy sử dụng kết thúc Rinse Aid cùng với kết thúc Máy rửa chén.

còn 25 hàng

So sánh

220000

CHAI LÀM BÓNG FINISH 750ML

Trong kho