CHAI LÀM BÓNG FINISH 750ML

192.000

  • Đảm bảo các món ăn rạng rỡ và khô hơn.
  • Chống lại giọt nước, vết bẩn và mạng che mặt.
  • Cho phép nước thoát đều từ các bề mặt để có kết quả tốt nhất.
  • Cho tới 150 lần rửa.
  • Để có hiệu suất máy rửa chén tốt hơn, hãy sử dụng kết thúc Rinse Aid cùng với kết thúc Máy rửa chén.

còn 25 hàng

So sánh