Máy rửa bát Whirlpool WFE 2B19 máy độc lập 13 bộ

17.490.000

  • Eco 50ºC: Chương trình tiết kiệm 50 độ C
  • Intensive 65ºC: chương trình rửa mạnh  65ºC
  • Mix 55ºC: Rửa hỗn hợp 55ºC
  • 1h 50ºC: rửa nhanh 50ºC
  • Prewash: rửa tráng
  • Lựa chọn: Rửa nửa tải, chế độ rửa viên tổng hợp
So sánh

17490000

Máy rửa bát Whirlpool WFE 2B19 máy độc lập 13 bộ

Trong kho