Máy tắm Kangen LevelLuk Anespa

75.000.000

  • Loại bỏ các chất có hại
  • Nước khoáng ion
  • Giữ cho da mịn, bảo vệ tóc và da 100% khỏi chất cờ-lo của máy nước
  • Nam châm Neodymium
So sánh

75000000

Máy tắm Kangen LevelLuk Anespa

Trong kho