Nước Hoa Hồng Garnier SkinActive 150ml

260.000

  • Hydrat hóa, làm mới và làm dịu
  • Làm bằng nước hoa hồng
  • 96% thành phần nguồn gốc tự nhiên
  • Công thức thuần chay: Không có thành phần phụ hoặc phụ phẩm có nguồn gốc từ động vật
So sánh