Robot hút bụi Ecovacs Deebot N8 Pro – Bản Quốc Tế

9.500.000

  • Phát hiện đối tượng thông minh
  • Tạo và di chuyển bản đồ chính xác
  • Công suất hấp thụ năng lượng
  • Chức năng OZMO WIPER
So sánh
Mã: N8Pro Danh mục:

9500000

Robot hút bụi Ecovacs Deebot N8 Pro – Bản Quốc Tế

Trong kho