Rượu Vang Đỏ Grande Courtade L’Instant Famille Fabre

1.100.000

  • Được trồng trên nền đất Đá vôi từ Ensérune oppidum và trầm tích sông.
  • Được dùng chất hữu cơ và HVE (Giá trị môi trường cao).
  • Quá trình lên men và kiểm tra chất lượng: Được ướp lạnh trước khi lên men.
So sánh

1100000

Rượu Vang Đỏ Grande Courtade L’Instant Famille Fabre

Trong kho