Soti MobiControl

  • MobiControl là một trong những giải pháp quản lý thiết bị di động hàng đầu thế giới.
  • Quản lý điện thoại trên tất cả các nền tảng hệ điều hành IOS, Android và Windows.
  • Quy mô quản lý 1000 thiết bị di động rất phù hợp với quy mô đầu tư của các công ty, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước hiện tại.
So sánh
Danh mục: Từ khóa: , ,

Soti MobiControl

Trong kho