TỦ ĐỰNG RƯỢU VANG CASO 635 TOUCH 21 CHAI

13.500.000

  • Dòng tủ bảo quản và giữ lạnh rượu vang WineDuett cung cấp tất cả các khả năng như ủ già rượu vang.
  • Thưởng thức rượu vang của bạn được ủ tốt hoặc để lưu trữ nó với 2 vùng nhiệt độ riêng biệt.
  • Có thể được đặt độc lập trong khoảng 7 – 18°C / 10 – 18°C.

còn 29 hàng

So sánh

13500000

TỦ ĐỰNG RƯỢU VANG CASO 635 TOUCH 21 CHAI

Trong kho