TỦ RƯỢU VANG NODOR V61B (61 chai)

49.500.000

– Một số lưu ý về mức nhiêt độ tủ để bảo quản rượu tốt hơn:

  • 05 – 11 độ C: Sâm banh, vang nổ, vang trắng.
  • 11 – 13 độ C: Vang hồng, vang trắng trong thùng gỗ sồi, vang đỏ không cất trong thùng gỗ sồi.
  • 14 – 22 độ C: Vang đỏ trong thùng gỗ sồi cũ.

còn 30 hàng

So sánh

49500000

TỦ RƯỢU VANG NODOR V61B (61 chai)

Trong kho