Viên nhai CovidGum kháng Virus – CovidGum der antivirale Kaugummi

650.000

  • Kẹo cao su kháng vi-rút với nguyên tắc hoạt động vật lý
  • Thành phần tự nhiên và tinh dầu
  • Hiệu quả bảo vệ kéo dài trong khoảng 2 giờ
  • COVIDGUM được xem như một biện pháp bảo vệ bổ sung theo các quy tắc của AHA và có thể làm giảm tải lượng vi rút
So sánh

650000

Viên nhai CovidGum kháng Virus – CovidGum der antivirale Kaugummi

Trong kho