Viên nhai CovidGum kháng Virus – CovidGum der antivirale Kaugummi

650.000

  • Kẹo cao su kháng vi-rút với nguyên tắc hoạt động vật lý
  • Thành phần tự nhiên và tinh dầu
  • Hiệu quả bảo vệ kéo dài trong khoảng 2 giờ
  • COVIDGUM được xem như một biện pháp bảo vệ bổ sung theo các quy tắc của AHA và có thể làm giảm tải lượng vi rút
So sánh